Farnosť Veľké Kostoľany

Duchovné cvičenia s pátrom Mariakumarom

Duchovné cvičenia Vnútorného uzdravenia

páter James Mariakumar a Mary Pereira

Kostol sv. Víta vo Veľkých Kostoľanoch
02.07.2017 –07.07.2017 (nedeľa – piatok)

Duchovný poradca páter James Mariakumar, misionársky kňaz zo Spoločnosti Božieho Slova z Indie vedie modlitby za vnútorné uzdravenie a oslobodenie z rozličných kliatob a závislostí. Venuje sa problémovým manželstvám a pomáha rodinám v kríze. Duchovné cvičenia vedie v Indii, Taliansku, Nemecku, Litve, Rakúsku, na Slovensku, pričom mu pomáha aj laická spolupracovníčka Mary Pereira z Indie.

 

 

Na čase osobného poradenstva s pátrom Mariakumarom sa treba dohodnúť osobne. Podmienkou je účasť na prednáškach.

 

Duchovné cvičenia začínajú nedeľnou svätou omšou o 11:00.


Program pondelok – piatok:

9:00 Ranné chvály

9:30 – 10:30 1. prednáška

(prestávka)

10:45 - 12:00 2. prednáška

(prestávka)

15:00 Ruženec Božieho milosrdenstva

15:15 - 16:15 3. prednáška

(prestávka)

16:30 – 17:30 4. prednáška

(prestávka)

Sväté omše budú slúžené denne o 18:00 v kostole. Po každej svätej omši bude nasledovať adorácia s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie.

 

Informácie: 0905 661 898

 

Srdečne pozývame Vás i celú rodinu!