Farnosť Veľké Kostoľany

Diakonské svätenie Bystríka Feranca