Farnosť Veľké Kostoľany

Dôležité dátumy našej farnosti 2020

Dôležité dátumy našej farnosti v roku 2020

( 1. sv. prijímanie, Hody, Púť Hájiček, Poklony )

 

       1.   Prvé sväté prijímanie

Veľké Kostoľany - 07. júna 2020 o 10.30 hod

       Dubovany - 31. mája 2020 o 9.30 hod

       Pečeňady - 14. júna 2020 o 9.30 hod

SVIATOSŤ BIRMOVANIA bude vysluhovaná v nedeľu 28.júna  2020 o 10.30 hod

 

 2.    Celodenné poklony vo farnosti

Veľké Kostoľany - 13. septembra 2020

    Dubovany - 20. apríla 2020

     Pečeňady - 05. mája 2020

           3. Hody vo farnosti

Veľké Kostoľany - 14. júna 2020

                     Dubovany - 27. septembra 2020

            Pečeňady - 21. júna 2020

4. Božie Telo

Veľké Kostoľany - 11. júna 2020

           Dubovany - 14. júna 2020

            Pečeňady - 11. júna 2020


Púť v Hájičku bude 05. - 06. septembra 2020.