Farnosť Veľké Kostoľany

Dôležité dátumy našej farnosti

Dôležité dátumy našej farnosti

( 1. sv. prijímanie, Hody, Púť Hájiček, Poklony )

 

       1.   Prvé sväté prijímanie

Veľké Kostoľany – 28. mája 2017

Dubovany – 11. júna 2017

 

Duchovné cvičenia s pátrom MARIAKUMAROM

Duchovné cvičenia VNÚTORNÉHO UZDRAVENIA

páter James MARIAKUMAR a Mary Pereira

Kostol sv. Víta vo VEĽKÝCH KOSTOĽANOCH
02.07.2017 –07.07.2017 (nedeľa – piatok)

Bohom obdarovaný charizmatický duchovný poradca páter James Mariakumar, misionársky kňaz zo Spoločnosti Božieho Slova z Indie vedie modlitby za vnútorné uzdravenie a oslobodenie z rozličných kliatob a závislostí. Venuje sa problémovým manželstvám a pomáha rodinám v kríze. Duchovné cvičenia vedie v Indii, Taliansku, Nemecku, Litve, Rakúsku, na Slovensku, pričom mu pomáha aj laická spolupracovníčka Mary Pereira z Indie.

Pripomenutie tajomstva Máriinho narodenia

Hajicek

VEĽKÉ KOSTOĽANY 13. septembra 2016 - Vo Veľkých Kostoľanoch, v Hájičku, si aj tento rok, v nedeľu 11. septembra, pripomenuli tajomstvo Máriinho narodenia.

Na miesto putujú každoročne okolo sviatku Narodenia Panny Márie veriaci z farnosti Veľké Kostoľany a okolitých dedín. Výročná púť vyvrcholila nedeľnou svätou omšou s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom.

V roku 1830 sa rozšírila na tomto území morová nákaza. Veriaci z Veľkých Kostolian konali prosebnú procesiu a mor ustal. Z vďačnosti voči Bohu a Panne Márii vybudovali na mieste zvanom Hájiček kaplnku zasvätenú Narodeniu Panny Márie a dali sľub, že budú každoročne putovať do Hájička na poďakovanie za zastavenie morovej rany. Púť sa koná každoročne od roku 1832.

Pozvanie na nedeľnú slávnosť prijali aj kňazi - rodáci. Vyše 500 pútnikom sa prihovoril v homílii arcibiskup Orosch. Vyzval ich, aby na základe príkladu Panny Márie spoznávali, prijímali a napĺňali Božiu vôľu vo svojom živote. Za slávenie sa trnavskému arcibiskupovi poďakoval miestny farár Igor Gajdoš. Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi pochádzajúci z farnosti Veľké Kostoľany, medzi ktorými bol aj jubilujúci kňaz, dekan Michal Janech, ktorý si pripomína 25. výročie kňazskej služby.