Farnosť Veľké Kostoľany

Otázky na Birmovku

 

Milí birmovanci,
prihlásili ste sa ku prijatiu sviatosti birmovania. Jednou z podmienok prijatia je aj primeraná vedomostná úroveň. Na jej overenie poslúžia aj tieto otázky na preskúšanie.