Farnosť Veľké Kostoľany

Dôležité dátumy našej farnosti

Dôležité dátumy našej farnosti v roku 2017

( 1. sv. prijímanie, Hody, Púť Hájiček, Poklony )

 

       1.   Prvé sväté prijímanie

Veľké Kostoľany – 28. mája 2017

Dubovany – 11. júna 2017

 

 2.    Celodenné poklony vo farnosti

Veľké Kostoľany – 13. septembra 2017

Dubovany – 20. apríla 2017

Pečeňady – 05. mája 2017

 

           3. Hody vo farnosti

Veľké Kostoľany – 18. júna 2017

Dubovany – 1. októbra 2017

Pečeňady – 25. júna 2017

 

Púť v Hájičku bude 10. septembra 2017.