Farnosť Veľké Kostoľany

Dôležité dátumy našej farnosti

Dôležité dátumy našej farnosti v roku 2018

( 1. sv. prijímanie, Hody, Púť Hájiček, Poklony )

 

       1.   Prvé sväté prijímanie

Veľké Kostoľany - 03. júna 2018

Dubovany - 10. júna 2018

Pečeňady - 17. júna 2018

 

 2.    Celodenné poklony vo farnosti

Veľké Kostoľany - 13. septembra 2018

Dubovany - 20. apríla 2018

Pečeňady - 05. mája 2018

           3. Hody vo farnosti

Veľké Kostoľany - 17. júna 2018

Dubovany - 30. septembra 2018

Pečeňady - 10. júna 2018

4. Božie Telo

Veľké Kostoľany - 31. mája 2018

Dubovany - 03. júna 2018

Pečeňady - 31. mája 2018

5. Vysviacka a primície

Vysviacka Plzeň - 30. júna 2018

Primície Veľké Kostoľany - 07. júla 2018

6. Sviatosť Birmovania

Veľké Kostoľany - 26. mája 2018

Púť v Hájičku bude 08. - 09. septembra 2018.