Farnosť Veľké Kostoľany

Otázky na Birmovku

Milí birmovanci,
prihlásili ste sa ku prijatiu sviatosti birmovania. Jednou z podmienok prijatia je aj primeraná vedomostná úroveň. Na jej overenie poslúžia aj tieto otázky na preskúšanie. 

Prosím o ospravedlnenie...v otázke č.12- je chybný údaj- prosím aby ste si ho po vytlačení otázok opravili- Počet kníh Starého zákona je 46 a nie ako uvádza chybný údaj 45.  Ďakujem.

 Otazky-na-birmovku.pdf