Farnosť Veľké Kostoľany

Dismas – je slovensko-české väzenské spoločenstvo, ktorého služba spočíva najmä v modlitbách, pôstoch a ohlasovaní Evanjelia odsúdeným. Toto spoločenstvo oslovuje rodiny s deťmi a pozýva ich zapojiť sa do služby pod názvom „Anjelský list“.